...

درخواست همکاری مشترک با دفتر ملی اوزون

2021-02-22 05:41:11

دفتر اوزون اداره ملی حفاظت محیط زیست به دنبال همکاری از جانب سازمان های محیط زیستی در راستای انجام فعالیت ها آگاهی دهی و برگزاری برنامه های محیط زیستی در مورد موضوعات مربوط به اوزون و تعدیلات کیگالی، تغییر اقلیم، و مثمریت انرژی میباشد.
اگر شما علاقمند هستید، لطف نموده پیشنهاد خویش را از طریق خانه پری فورم ذیل الی تاریخ ۱ ماه مارچ سال ۲۰۲۱ میلادی برای ما ارسال نمایید.

 

Form Link
Facebook Post