...

روز جهانی اوزون

2020-09-14 05:23:15

در این روز اوزون یادآور میشویم که به همکاری کنوانسیون ویانا و پروتوکول مونتریال، انتظار می رود که سوراخ لایه اوزون به شکلی تدریجی بسته شده و تا سال ۲۰۶۰ میلادی به حالت قبلی خود که در سال ۱۹۸۰ بود، برگردد.
برای دانستن اینکه شما چگونه میتوانید کمک کنید، به لینک ذیل مراجعه نمائید.


https://ozone.unep.org/what-you-can-do

#OzoneForLife
#OzoneDay2020
#Montreal_Protocol
#NOU_NEPA