...

نشست مشورتی با سکتور خصوصی

2020-09-14 05:17:47

۲۳ سنبله - هرات
دفتر ملی اوزون اداره ملی حفاظت محیط زیست جلسه مشورتی یک روزه را با سکتور خصوصی از جمله وارد کنند گان وسایل سردکننده و گازات مخرب لایه اوزون، متشبثین و اتحادیه تخنیکران یخچال و ایرکندیشن درهوتل ارگ ولایت هرات بتاریخ ۲۳ سنبله سال ۱۳۹۹ برگذار نمود.
در این برنامه حدود۳۰ تن ازبخش های مختلف سکتور سرد کننده ها بشمول محترم نصیر احمد "فضلی" رئیس محیط ‌زیست ولایت هرات و احمد صمیم "هوشمند" سرپرست ریاست تغییر اقلیم و مسئول دفتر ملی اوزون حضور داشتند.
آقای هوشمند ضمن قدردانی از فعالیت های متشبثین در بخش سکتور سرد کننده گفت "قاچاق مواد مخرب لایه اوزون و واردات وسایل بی کیفیت سرد کننده‌ مانند یخچال و ایرکاندیشن یک چالش بزرگ به شمار میرود".
در ادامه برنامه رئیس اتحادیه یخچال سازان و اشتراک کنندگان برنامه پیرامون موارد مختلف که شامل ایجاد سیستم جوازدهی برای تخنیکران یخچال و ایرکندیشن،آموزش نصب درست سرد خانه ها، تعیین مکان مشخص غرض تولید محصولات یخچال و ایرکندیشن و راه اندازی برنامه های آموزشی پیرامون گازات بدیل و وسایل مبتنی بر آن بحث و تبادل نظر نمودند.