...

تدویر جلسه مشورتی و آگاهی دهی در مورد تطبیق پروتوکول مونتریال

2020-09-05 00:18:14


بامیان – ۱۵ سنبله ۱۳۹۹
دفترملی اوزون اداره ملی حفاظت محیط زیست با همکاری ریاست حفاظت محیط زیست ولایت بامیان جلسه مشورتی و آگاهی دهی را در مورد تطبیق پروتوکول مونتریال به روز شنبه، مورخ ۱۵ سنبله ۱۳۹۹ در تالار جلسات هوتل غلغله برگزار نمود.
هدف این جلسه ارتقا‌ء ظرفیت کارمندان ادارات دولتی، ایجاد هماهنگی بهتر میان ادارات ذیربط با اداره ملی حفاظت محیط زیست و دفتر ملی اوزون جهت تطبیق بهتر پروتوکول مونتریال بود که در این جلسه به تعداد ۴۰ تن از نماینده گان با صلاحیت ادارات دولتی این ولایت اشتراک کرده بودند.
ابتداً محمد ابراهیم دادفر رئیس حفاظت محیط زیست ولایت بامیان به اشتراک کننده گان خوش آمدید گفته و پیرامون لایه اوزون معلومات دادند.
بعداً از طرف تیم مسلکی برای اشتراک کننده گان پیرامون فعالیت های دفتر ملی اوزون، اضرار استفاده از مواد مخرب لایه اوزون و گازات گلخانه یی، پروتوکول مونتریال و تعدیلات کیگالی معلومات همه جانبه ارایه گردید.

 

#NEPA_Afghanistan
#NEPA_Bamyan
#NOU
#Montreal_Protocol
#Kigali_Amendment
Facebok Post : Click Here